Velg en side

IT-drift

Kort fortalt er vi en totalleverandør av IT-tjenester, -utstyr og konsulenttjenester. Vi leverer, installerer, drifter og sikrer dine data. Vi håndterer oppdateringer og backup slik at du kan bruke tiden din på det som er viktig.

IT Works leverer alt fra on-site drift til komplett outsourcing. Vårt fokus er rettet mot små og mellomstore bedrifter som ønsker minst mulig fokus på dagligdagse IT-utfordringer, men ønsker høy kvalitet, størst mulig tilgjengelighet, samt moderne og fleksible IT-løsninger.

​Vi i IT Works tar ansvaret for din IT-drift, så kan du som kunde fokusere på ditt fagområdet og din verdiskapning.

IT Drift

Trenger du bistand til å drifte dine bedriftsservere?

Vi er en liten bedrift som fokuserer på å bistå småbedrifter (oftest mellom 1 til 15 ansatte) med å drifte servere, enten de er lokalisert lokalt hos bedriften eller om de er plassert i skyen. Større bedrifter kan gjerne ta kontakt og vi vil vurdere hva vi kan bistå med.

Vi kan gjerne være din totalleverandør av IT tjenester om ønskelig.

Nexttier AS er et selskap som leverer tjenester og løsninger til små og mellomstore bedrifter basert på forskjellige nettskyløsninger og IT-sikkerhetsløsninger. Vi hjelper kundene med overgangen til IT som en tjeneste, enten det er en privat eller hybrid nettsky.

Vi har som mål å levere den beste løsningen tilpasset kundens behov og ønsker.

Våre løsninger er smidige og fleksible, med fokus på sikkerhet.
En nettskyløsning kan gi et konkurransefortrinn og økte inntekter for bedriften, samtidig som det gir større fleksibilitet og bedre tjenester til sine brukere.
.
Vi arbeider også med ISMS for egen bedrift. Dette gjør vi for å evaluere hvilke tjenestetilbydere vi kan benytte i egen bedrift, samt sikre våre informasjonsverdier.

vårt kundesegment er nyetablerte og eksisterende småbedrifter, da vi er i oppstartsfasen. vi ønsker å være en totalleverandør på it siden slik at kunde kan fokusere på sin kjærnevirksomhet.

se http://www.nexttier.no/hvem.html#lsningerforsmbedrifter
her kan vi finne en del gode ideer

Lokal drift / Onsite drift

SKRIV OM! Vi sørger for at alle IT-systemene i din bedrift spiller på lag og fungerer til enhver tid.

Vi leverer kompetanse og drift av din IT-plattform der du er. Med onsite har du tilgang til øyeblikkelig hjelp, overvåking og respons på kritiske hendelser.

ASP / Skytjenester

SKRIV OM! Tjenester i skya er noe mange snakker om, men som ofte kan være vanskelig å definere. Hos Innit er det ikke det. Vi kan skytjenester, enten det er globale-, lokale- eller hybride skytjenester.

Vanskelig? Kanskje, men fellesnevneren er at disse sørger for at dine IT-tjenester driftes og kjøres utenfor egne lokaler.

hvordan vi leverer

Betal for de ressursene du forbruker
og få fordelene av vår kompetanse, når det er behov for det.

Velg det servicenivået som passer best:
Standard
Avansert
Premium

hva vi leverer

Vi leverer tjenester innen disse områdene:
Driftet IT-sikkerhetsløsninger
Driftet backup
Driftet IaaS infrastruktur
Drift av skytjenester
Drift av Sync´n Share løsning

hvor vi leverer

Driftsmodeller vi leverer:
Ditt utstyr, driftet av oss
Din løsning, i skyen, driftet av oss
Vår løsning, driftet av oss.

Nexttier kan drifte flere av skytjenestene vi leverer, slik at du kan få fordelene med sky og drift fra samme sted, på en faktura.

kunden får ett kontaktpunkt for allt relatert til it og tele.
er det noe vi ikke kan løse på egenhånd benytter vi vårt kontaktnett for å fremskaffe nødvendig ressurser for å løse kundens utfordring